Co to jest CBD? – What is CBD?

Co to jest CBD? – krótki wstęp

CBD

Związek chemiczny

CBD to związek chemiczny zwany kannabidiolem, pozyskiwany z konopi. Oddziałuje na wiele sposobów z receptorami, które znajdują się w różnych narządach ciała, w tym w skórze. CBD należy do grupy substancji chemicznych zwanych fitokannabinoidami, czyli kannabinoidami roślinnymi. Działają one na te same receptory w ciele, co endokannabinoidy, czyli kannabinoidy wytwarzane przez nasze ciała. Podobne działanie fitokannabinoidów i endokannabinoidów jest powodem, dla którego kannabinoidy roślinne mają tak rozległy i dalekosiężny wpływ na nasz organizm.

Składnik kosmetyczny

CBD jest głównym kannabinoidem w „Broad Spectrum CBD Extract” (= ekstrakt CBD o szerokim spektrum działania) firmy Migma, który znajduje się na naszej liście składników. Ekstrakt o szerokim spektrum zawiera wiele innych związków oprócz CBD, jednak CBD jest wymienione jako część ekstraktu, ponieważ jest go znacznie więcej niż innych kannabinoidów. Chociaż wcale nie oznacza to, że inne związki nie są również skuteczne! – omówimy to szczegółowo w naszych przyszłych postach, a badania nad działaniem fitokannabinoidów są nieskończenie interesujące.

Temat badań

Badania nad funkcją fitokannabinoidów, w tym CBD, przyspieszyły w ciągu ostatniej dekady, gdyż wyniki badań nad konopiami stały się bardziej dostępne dla naukowców na całym świecie. Jesteśmy pod wrażeniem tej niesamowitej rośliny. Ewoluując wraz z konopiami przez wieki, musimy na nowo odkryć ich cudownie odżywcze właściwości. Im więcej informacji jest dostępnych na temat tych ziół i całego z nimi związanego przemysłu, tym więcej społeczeństwo może zrozumieć nie tylko w zakresie bezpieczeństwa ich stosowania, ale także skuteczności działania produktów pochodzących z materiału roślinnego.

Wpływ na skórę

Zapraszamy do czytania naszego bloga, który między innymi ma za swój cel dostarczenie więcej informacji na temat konopi i fitochemikaliów (= związków roślinnych), które można z nich pozyskać. W szczególności chcemy dostarczyć Ci obszernych informacji na temat korzyści dla skóry, jakie dają ekstrakty z konopi!

 

What is CBD? – a quick introduction

A chemical

CBD is a chemical compound called cannabidiol, extracted from the Cannabis plant. It interacts in numerous ways with the body’s receptors which are found throughout different bodily organs, including the skin. CBD is part of a group of chemicals called phytocannabinoids, meaning plant cannabinoids. They act on the same receptors in the body as endocannabinoids, meaning cannabinoids produced by our own bodies. The crossover between phytocannabinoids and endocannabinoids is the reason why plant cannabinoids have such extensive and far-reaching effects on our bodies.

A cosmetic ingredient

CBD is the main cannabinoid found in Migma’s ‘Broad Spectrum CBD Extract’, which is what you will find described in our Ingredients list. The Broad Spectrum Extract contains a number of compounds besides CBD, however CBD is listed specifically as part of the extract because there is significantly more of it than other cannabinoids. Though this is not at all to say that the other compounds are not as effective! – we will discuss this in detail in our future posts, and the research on the action of phytocannabinoids is infinitely interesting.

A research topic

Research into the function of phytocannabinoids, including CBD, has accelerated over the last decade as research into Cannabis has become more accessible to researchers worldwide. We are in awe of this incredible plant. Having evolved alongside Cannabis across centuries, we must rediscover its wonderfully nourishing properties. We understand the controversy that surrounds Cannabis. However, the more information there is in connection with the herb and the entire industry that surrounds it, the more the public can understand regarding not only the safety, but also the efficacy, of products derived from its plant material.

A skin active

We look forward to developing this blog and, among other topics, providing more information regarding Cannabis and the phytochemicals (plant chemicals) that can be extracted from it. In particular, we want to provide you with extensive information on the skin benefits of Cannabis extracts!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koszyk

Koszyk jest pusty

Suma częściowa
zł0.00
Zastosuj
0